Материнська смертність. За сухою статистикою − трагізм людських доль

В.В. Камінський, В.І. Медведь
Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Відділення внутрішньої патології вагітних Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Жіночий лікар №1 2016, стр.17

Наведено аналіз причин материнської смертності в Україні у 2014 році. Вказано на недоліки надання медичної допомоги вагітним, роділлям і породіллям. Запропоновано впровадження низки заходів для зниження кількості материнських смертей.

The analysis of the causes of maternal mortality in Ukraine in 2014. Specified on the shortcomings of medical care for pregnant women and mothers. An introduction of a number of measures to reduce the number of maternal deaths.