Вплив гормональної терапії у програмах допоміжних репродуктивних технологій на стан молочних залоз

О.М. Юзько
Кафедра акушерства і гінекології Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Жіночий лікар №6 2015, стр.44

Дифузні доброякісні захворювання молочних залоз — найпоширеніші хвороби у жінок репродуктивного віку. У 62,6% пацієнток з різними факторами безпліддя мають місце доброякісні зміни молочних залоз. Найчастіше зустрічається дифузна фіброзно-кістозна мастопатія — у 51,6%. У той же час, при лікуванні безпліддя застосовують препарати, що стимулюють функцію яєчників. Дисбаланс нормального функціонування гіпоталамо-гіпофізарної системи може призвести до порушень фізіологічних процесів у молочній залозі і розвитку в ній патологічної проліферації. У статті наведено огляд досліджень, що вивчали вплив препаратів для стимуляції овуляції в програмах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) на стан молочних залоз пацієнток. Представлено результати вивчення ефективності застосування препарату Мастодинон® з метою профілактики і лікування патології молочних залоз, зокрема, й у програмах ДРТ.

Diffuse benign breast disease — the most common disease among women of reproductive age. In 62.6% of patients with various factors of infertility occurring benign breast changes. More common diffuse fibrocystic breast disease — in 51.6%. At the same time, the treatment of infertility using drugs that stimulate ovarian function. The imbalance of the normal functioning of the hypothalamic-pituitary system can lead to abnormal physiological processes in the breast and abnormal development in her proliferation. This article provides an overview of research that studied the effect of drugs to stimulate ovulation in programs of assisted reproductive technology (ART) on the state of breast patients. The results of study of the eff ectiveness of the drug Mastodynon® the prevention and treatment of breast pathology, particularly in assisted reproduction programs.