Два шляхи розвитку серозного раку яєчників

К.И. Жорданиа, Ю.Г. Паяниди, Е.В. Калиничева

Жіночий лікар №5 2015, стр.63

Розглядається гіпотеза про роль епітелію маткової труби у патогенезі серозного раку яєчників, заснована на морфологічних і молекулярно-генетичних дослідженнях. Традиційно прийнято вважати, що рак яєчників розвивається із поверхневого епітелію яєчника (мезотелію) або так званих «кіст включень». Порівняно нещодавно були отримані досить переконливі дані про хворих на серозний рак яєчників із гермінальними мутаціями BRCA1/2, в яких у фімбріальних відділах маткових труб були виявлені серозні внутрішньо-епітеліальні карциноми. Зважаючи на це, досить логічним можна вважати припущення, що епітелій маткової труби — джерело передпухлинних і пухлинних процесів як у жінок, які не обтяжені онкологічною спадковістю, так і у хворих з мутаціями BRCA1/2.