Особливості деяких біохімічних процесів у вагітних із переношуванням та пролонгуванням вагітності

О.І. Буткова, І.А. Жабченко, В.К. Тіщенко, Л.В. Діденко, Т.М. Коваленко

Жіночий лікар №3 2015, стр.52

Переношена вагітність тісно пов’язана з порушеннями формування родової домінанти та патологією скорочувальної діяльності матки і являє до певної міри синдром, зумовлений багатьма чинниками [1, 2].
Актуальність проблеми переношеної вагітності визначається значною кількістю ускладнень у пологах, високим відсотком розроджувальних операцій, високою перинатальною смертністю, що вимагає подальшого її вивчення [3, 4]. З’ясування різних аспектів індукції та регуляції скорочувальної діяльності матки при переношуванні відбувається паралельно із вивченням ендокринологічних, біохімічних, імунологічних, фармакологічних та інших аспектів медичної науки. За даними електрогістерографічних досліджень, при переношуванні зафіксовано зниження скорочувальної діяльності матки та чутливості до препаратів окситоцину [5].