Низькорослість жінки як фактор перинатального ризику

Л.Г. Назаренко, О.В. Тарусіна

Жіночий лікар №2 2015, стр.44

Зріст і маса тіла є базовими конституціональними параметрами людини, значення яких як детермінантів здоров’я є беззаперечним [5].

Останні кілька десятиріч «подарували» вітчизняній клінічній медицині нову проблему, пов’язану зі зміною антропологічних трендів, що проявилося відміною акселерації і маніфестацією ретардації з властивою їй затримкою фізичного розвитку й формування функціональних систем організму дітей і підлітків [2–4]. Як наслідок, сьогодні в дітородний вік увійшли чимало жінок, для яких характерні дефіцит маси тіла, зниження зросту, зменшення широтних та охватних параметрів.