Соматотипологічні ознаки як детермінанти і маркери здоров’я жінки, реалізації репродуктивної функції та гестаційного процесу

Л.Г. Назаренко, О.В. Тарусіна

Жіночий лікар №1 2015, стр.26