Ефективність розродження і різних методів хірургічного лікування вагітних з ускладненим гострим панкреатитом (аналіз клінічних випадків)

О.В. Голяновський, В.І. Мамчич, Л.А. Журавльова, М.А. Бачинська, О.К. Слободянюк

Жіночий лікар №1 2015, стр.22

Представлено сучасні дані щодо етіології, патогенезу, діагностики і лікування гострого панкреатиту під час гестації та особливостей перебігу вагітності. Проведено аналіз клінічних випадків і комплексної терапії вагітних з ускладненими формами гострого панкреатиту та розродженням шляхом кесарева розтину з подальшим хірургічним лікуванням. Запропоновано основні напрями терапії ускладнених форм гострого панкреатиту у вагітних, які перенесли хірургічне лікування з дренуванням сальникової сумки.