Концептуальні засади розвитку охороноздоровчого права та законодавства України про охорону здоров'я


Жіночий лікар №3 2013, стр.41