Оптимизация терапии лейкоплакии шейки матки

А.А. Зелинский, Н.Н. Настрадина

Жіночий лікар №3 2013, стр.24