Сучасний погляд на принципи діагностики та лікування ендометріозу

Л.М. Калюжка
Обласна клінічна лікарня
Полтава

Жіночий лікар №4 2006, стр.29

Ендометріоз залишається невирішеною науковою і клінічною проблемою, до основних дискусійних питань якої відносяться наступні: механізми розвитку; класифікація; генетичні та імунологічні аспекти ендометріозу; ендометріоз і тазовий біль; ендометріоз і спайковий процес; ендометріоз і безпліддя; традиційні і нетрадиційні підходи до діагностики та лікування. Не дивлячись на численні дані щодо «вчення про ендометріоз», навіть в наш час з'являються суперечливі заяви: «генітального ендометріозу немає взагалі і ендометріоз є у кожної жінки» [2].