Прегравідарна підготовка у жінок з дисгормональними порушеннями репродуктивної системи

С.І. Жук
Кафедра акушерства, гінекології і медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Жіночий лікар №2 2013, стр.32