Новонароджені групи ризику по вроджених вадах серця потребують ретельного клінічного обстеження, незалежно від результатів пренатальної діагностики

Thangaroopan M. et. al.

Жіночий лікар №3 2008, стр.49

Частота вроджених вад серця (ВВС) суттєво вища серед дітей, народжених від матерів, які народилися з ВВС, і досягає в них 4,0-8,0 % порівняно із середніми популяційними значеннями - 0,8-1,0 %. Пренатальна діагностика ВВС можлива за допомогою ехокардіографії (ЕхоКГ) плода. Сучасна діагностика ВВС при деяких формах вад сприяє покращенню результатів для новонародженого. Однак точність ЕхоКГ плода висока тільки щодо виражених внутрішньо серцевих аномалій. Нетяжкі форми ВВС, наприклад, дефекти інтракардіальних перегородок і аномалії клапанів, як правило, не діагностуються в пренатальному періоді. Раціональна тактика обстеження і ведення новонароджених від матерів з ВВС в наш час адекватно не розроблена.