Неакушерські невідкладні стани в акушерстві

В.І. Медведь, І.М. Грицай, О.О. Данилків

Жіночий лікар №5 2012, стр.5