Оптимізація заходів щодо визначення ризику появи хромосомної патології у плода

Є.Б. Шаргородська, Н.В. Гельнер, Н.І. Кіцера

Жіночий лікар №4 2012, стр.31