Обвиття пуповини як ознака фето-плацентарної патології (клініко-ехо-морфологічні паралелі)

Л.Г. Назаренко, І.О. Семеринська
Кафедра генетики, акушерства, гінекології та медицини плода Харківської медичної академії післядипломної освіти
Комунальний заклад охорони здоров’я «Міський клінічний пологовий будинок № 6», м. Харків

Жіночий лікар №6 2014, стр.58

Сучасна концепція охорони громадського здоров’я, що реалізується в цивілізованому суспільстві, зосереджена на трансформації системи медичного сервісу від реагуючої до превентивної. Необхідність реалізації цієї концепції в акушерській клініці актуалізує впровадження стратегії активного управління ризиками як гарантії максимального шансу на успіх розродження зі збереженням здоров’я матері та сприятливим перинатальним виходом. Загальноприйнятими критеріями успіху вважаються зниження частоти кесарева розтину, травм промежини, відсутність народжень з низькою оцінкою за шкалою Апгар, синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку плода, потреби в неонатальній інтенсивній допомозі.