Діагностика аномалій центральної нервової системи плода при скринінговому ультразвуковому дослідженні у ІІ триместрі вагітності

Л.Б. Маркін, О.С. Медвєдєва
Кафедра акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Жіночий лікар №6 2014, стр.52

Вроджені вади розвитку (ВВР) центральної нервової системи (ЦНС) плода за частотою посідають одне з провідних місць у популяції, сягаючи до 30% від усіх вад розвитку та домінуючи в їх структурі.
Останні роки відмічені зростаючою зацікавленістю дослідників вивченням ЦНС у плода, і це - не випадково, оскільки захворюваність і смертність унаслідок ВВР ЦНС посідає одне з чільних місць серед усіх вад розвитку. У більшості випадків ВВР нервової системи не підлягають хірургічній корекції та медикаментозній терапії і формують тяжку дитячу інвалідність. На сьогодні виявлено взаємозв'язок між ВВР ЦНС і фармакорезистентними формами епілепсії та епілептичної енцефалопатії у дітей.
Якщо врахувати, що можливості корекції багатьох вад розвитку обмежені, а для вад, що зумовлюють розумову відсталість, ще й малоперспективні, очевидною є необхідність розробки комплексу заходів, спрямованих на
своєчасне виявлення патології ЦНС плода.