Обґрунтування вибору гестагенів у лікуванні невиношування вагітності

С.І. Жук
Кафедра акушерства, гінекології і медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Жіночий лікар №6 2014, стр.30

Самовільне переривання вагітності і загроза невиношування залишаються одними з найважливіших проблем практичного акушерства. За даними МОЗ, у 2013 році в Україні сталося 10 196 самовільних абортів. Ця величезна цифра - кількість ненароджених дітей! За нинішньої демографічної ситуації такі втрати надзвичайно відчутні.
Близько 75-80% випадків спонтанних абортів відбувається у ранніх термінах - до 12 тижнів гестації (за даними ВООЗ). Перший триместр вагітності визначає подальший її перебіг, бо саме в цей час формуються фетоплацентарний комплекс, тканини і органи плода, екстраембріональні структури і провізорні органи. Саме тому останніми роками акцент перинатальної охорони плода зміщено на ранні терміни вагітності.