Токолітична терапія. Що нового?

Ronnie Lamont
Nutzel Women\'s Hospital

Жіночий лікар №3 2010, стр.10