Застосування допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя в Україні

О.М. Юзько, д.мед.н., проф., Т.А. Юзько, к.мед.н., доц.
Директор Українського державного інституту репродуктології та завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика, президент Української асоціації репродуктивної медицини
директор Буковинського центру репродуктивної медицини

Жіночий лікар №2 2010, стр.30