Можливі ускладнення під час виконання кесарського розтину

С.Я. Сольський
к.м.н. доцент кафедри акушерства та гінекології № 2 НМУ ім. О.О. Богомольця
Н.С. Печура
головний лікар клінічного міського пологового будинку № 6
м. Київ

Жіночий лікар №2 2005, стр.15

В останні роки інтерес дослідників до проблеми кесарського розтину (КР) значно зріс. Це пояснюється, з одного боку, зміною акушерської тактики і розширенням показань до оперативного родорозрішення, з іншого - збільшенням числа вагітних з рубцем на матці, ведення пологів в яких потребує особливої уваги спеціалістів. Частота КР зросла і становить близько 13%, а в  деяких клініках досягає 40% [6]. Однак, розширення показань до оперативного родорозрішення з метою зниження перинатальної смертності, згідно думки численних авторів і рекомендацій ВООЗ (1985), виправдане тільки до певних меж - 10 - 15%.