До питання про перебіг гестації та стан плода у жінок з фіброзно–кістозною хворобою молочних залоз за даними ультразвукового дослідження

Г.Є. Яремко, І.А. Жабченко, Н.Я. Скрипченко, О.М. Дзюба
ДУ „Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України”
м. Київ

Жіночий лікар №2 2010, стр.26