Сучасні підходи до біоінженерії органів на основі стовбурових клітин пуповинної крові

Х.М. Насадюк
Медичний центр «Гемафонд»
м. Київ

Жіночий лікар №2 2010, стр.12