Остеопороз: патогенез, клініка, сучасні методи лікування та профілактики

Ю.С. Паращук
д.м.н., професор, завідуючий кафедрою акушерства та гінекології №2 ХДМУ
м. Харків

Жіночий лікар №2 2005, стр.9

Серед патологічних станів, що супроводжуються порушенням у кістковій системі особливе  місце належить остеопорозу (ОП). Клінічно це проявляється зниженням щільності кісток (через зменшення їх маси в одиниці об'єму) та порушенням мікроархітектоніки кісткової тканини. Перелічені зміни призводять до високого ризику переломів кісток.