Використання клініко-статистичного аналізу перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду, стану новонароджених у жінок груп високого ризику для прийняття рішення шодо тактики ведення

А.М. Савченко, Є.Г. Хмурковський, В.П. Коцюруба, Л.О. Суліменко, В.Ф.Стефанюк
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту, економіки та підприємництва в галузі охорони здоров\'я (зав. каф. -д.мед.н. Савченко А.М.), м. Черкаси
ЦРЛ, м. Івано-Франківськ

Жіночий лікар №4 2009, стр.41