Вагінальне контрацептивне кільце Новаринг — революційний крок у розвитку гормональної контрацепції

І.Б. Вовк
д.м.н., професор, керівник відділення планування сім\'ї Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

Жіночий лікар №2 2005, стр.6

Збереження репродуктивного здоров'я населення - пріоритетне завдання сучасного суспільства й одна з основних стратегій Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я. Особливо актуальна ця проблема в країнах, де спостерігається демографічна криза, зокрема й в Україні, де, незважаючи на значне зниження кількості абортів, останні все ще залишаються одним з основних методів регулювання народжуваності.