Духовно-орієнтована вища медична освіта – інвестиція успіху в інформаційному суспільстві

В.В. Сімрок, О.В. Гордієнко, Н.Г. Корнієць
Кафедра акушерства і гінекології Луганського державного медичного університету

Жіночий лікар №4 2009, стр.39