Сателітний симпозіум “Нові тенденції в ДРТ”


Жіночий лікар №4 2009, стр.9