Частота, структура та шляхи зниження материнської смертності у м. Києві

С.І. Жук
доктор медичних наук, професор головний позаштатний спеціаліст з акушерства та гінекології ГУОЗ та МЗ м. Києва, Заслужений Лікар України

Жіночий лікар №4 2009, стр.4