Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура та вагітність

С.Я. Сольський
к.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології № 2 НМУ ім. А.А. Богомольця
м. Київ

Жіночий лікар №1 2005, стр.12

Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (ІТП) являє собою захворювання аутоімунної природи, яке викликане одним або більше антитромбоцитарними антитілами і/або циркулюючими імунними комплексами (ЦІК), які впливають на мембранні глікопротеїнові комплекси тромбоцитів і призводять до руйнування останніх клітинами ретикулоендотеліальної системи/