Роль d-димера в прогнозировании рецидивов венозного тромбоэмболизма. Мета-анализ проспективных исследований


Жіночий лікар №5 2009, стр.21