Методи безкровної хірургії в акушерстві

Федорова Т.А.
Д. мед. н., професор, Науковий центр акушерства, гінекології і перинатології РАМН

Жіночий лікар №2 2008, стр.47

Проблеми профілактики і лікування кровотеч продовжують залишатися одними з найбільш актуальних в акушерстві і гінекології. Їх важливість зумовлена тим, що акушерські кровотечі займають одне з перших місць серед причин материнської смертності і складають в чистому вигляді - 17%, як конкуруюча причина - 42%, як фонова - до 78% (Кулаков В.І., Сєров В.М., 2001; Сєров В.М., 2002).

Зважаючи на досить невтішні показники материнської смертності в Україні за 2007 рік, а також частку, яку займають кровотечі в структурі причин материнської смертності, редакція журналу «Жіночий лікар» підготувала Вашій увазі матеріали виступу керівника Відділення гравітаційної хірургії крові Наукового Центру акушерства, гінекології і перинатології РАМН доктора медичних наук, професора Федорової Тетяни Анатоліївни «Методи безкровної хірургії в акушерстві», який прозвучав під час всеросійської міждисциплінарної науково-практичної конференції  «Критичні стани в акушерстві і неонатології» (м. Петрозаводськ, 2004).