Частота абортів усе ще залишається високою


Жіночий лікар №2 2008, стр.44