Вивчення репродукційного та клініко-генеалогічного аналізу у сім’ях, де народилися діти із незрощенням піднебіння

Кіцера О.О., Кіцера Н.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Державна установа “Інститут спадкової патології АМН України”, м. Львів

Жіночий лікар №2 2008, стр.34