Профілактика післяопераційних інфекційних ускладнень у гінекологічній практиці (частина ІІ)

С.Я. Сольський, к.м.н., доцент кафедри акушерства і гінекології № 2 НМУ ім. А.А. Богомольця
Л.В. Мартиненко
Редакція журналу «Жіночий лікар»

Жіночий лікар №1 2008, стр.6

Профілактика післяопераційних гнійно-септичних захворювань була й залишається однією з найбільш актуальних проблем гінекології, як у нашій країні, так і за кордоном [1 - 7]. Особливої актуальності дана проблема набуває в зв'язку з тим, що протягом останнього десятиріччя відзначається суттєве підвищення кількості гінекологічних оперативних втручань [1, 3, 6], що пов'язано зі зростанням частоти патологічних станів, які є показанням для оперативного лікування. Незважаючи на впровадження нових та удосконалення існуючих методів хірургічного втручання, проблема ускладнень після гінекологічних операцій лишається актуальною. Частота післяопераційних ускладнень у жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів складає від 12 до 20 % [26-27]. Крім того, розвиток інфекційних ускладнень приводить до подовження термінів перебування хворої в стаціонарі й, відповідно, до збільшення вартості лікування на 10-20% [2