Наші міркування щодо можливого впливу порушення менструальної функції у матерів дітей з гострою лімфобластною лейкемією

Кіцера Н.І. , Акопян Г.Р, Поліщук Р.С., Гельнер Н.В.
Державна Установа “Інститут спадкової патології АМН України”, м. Львів
Львівська обласна дитяча спеціалізована клінічна лікарня, м. Львів

Жіночий лікар №1 2008, стр.25

Вивчали особливості менструальної функції у 160 жінок, діти яких хворіють на гостру лімфобластну лейкемію (ГЛЛ). Дослідження проводили методом "випадок - контроль" з урахуванням віку початку першої менструації, регулярності циклу, тривалості менструації, кількості виділень. Контрольну групу склали 160 жінок, які мають здорових дітей відповідного віку і статі. Встановлено, що порушення менструальної функції серед матерів дітей, хворих на ГЛЛ, зустрічаються з достовірно більшою частотою ніж у жінок, які мають здорових дітей. У матерів дітей з ГЛЛ спостерігався більш пізній початок менархе (у 15 та більше років), обмежена (до 2-х днів) або видовжена (понад 6 днів) тривалість менструацій, а також нерегулярність менструального циклу у поєднанні з видовженою тривалістю менструації. Отримані дані обговорюються з точки зору можливого негативного впливу на процеси дозрівання статевих клітин генетичних дефектів програми контролю за стабільністю генома