21 рік екстракорпорального запліднення в Росії

В.С. Корсак
Президент Російської Асоціації Репродукції Людини, д. мед. н., професор

Жіночий лікар №5 2007, стр.20