Діти з дуже малою масою тіла: сучасні проблеми організації медичної допомоги, інтенсивної терапії та виходжування

Є.Є. Шунько, О.С. Яблонь
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Жіночий лікар №4 2007, стр.13

Сучасний розвиток перинатології та неонатології в світі спрямований на вирішення та запобігання репродуктивних і перинатальних проблем. Головною метою перинатальної та неонатальної служб є забезпечення репродуктивного та перинатального здоров'я сім'ї, народження здорової дитини та забезпечення необхідної спеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям і новонародженим в разі потреби. Особливо важливою проблемою перинатології та неонатології є профілактика невиношування, ведення передчасних пологів, інтенсивна терапія та виходжування дітей з дуже малою масою тіла.