Науково-практичне видання для лікарів "Жіночий лікар"
Тільки якісна інформація для успішного лікаряОтримано значно вищий рівень живонародження в IVF-циклах після стимуляції високоочищеним менотропіном порівняно до рекомбінантних ФСГ

P. Strensen, J.C. Arce
Copenhagen

Жіночий лікар №3 2007, стр.18

22 щорічний конгрес Європейського товариства репродуктологів та ембріологів
18-21 червня, 2006, Прага

Народження живої здорової дитини - це мета кожної подружньої пари, яка отримує лікування з приводу безпліддя. Щороку підвищуються регуляторні вимоги щодо документальної реєстрації ефективності лікування безпліддя та живонародження. Сьогодні існує необхідність у проведенні великих рандомізованих контрольованих досліджень з метою отримання точної оцінки щодо відмінності коефіцієнту живонародження при лікуванні гонадотропінами. Саме інтеграція даних, які були отримані в результаті проведення великих рандомізованих порівнювальних випробувань (за умови участі однакових груп пацієнтів, використання ідентичних препаратів, а також схожого протоколу для контрольованої гіперстимуляції яєчників), і повинна дати точну оцінку відмінностей в коефіцієнтах живонародження при різних типах лікування.

1. Мета
Метою аналізу стало порівняння отриманих коефіцієнтів живонародження при лікуванні високоочищеним менотропіном (HP-hMG) та рекомбінантним ФСГ (rFSH) в IVF-циклах великих рандомізованих досліджень.

2. Методи та матеріали
Для аналізу були використані дані двох рандомізованих досліджень: випробування MERIT (Menotropin vs Recombinant FSH in vitro Fertilisation Trial1) та EISG (European and Israel Study Group2). В цих дослідженнях використовувались ідентичні препарати: високоочищений менотропін (HP-hMG) та рекомбінантний ФСГ (rFSH).  MERIT (N=731) та EISG (N=727) - це рандомізовані мультицентрові міжнародні дослідження за участю пацієнток, які отримували довгий протокол із застосуванням агоністів ГнРГ та стимуляцією високоочищеним менотропіном (MENOPUR, Ferring Pharmaceuticals) або рекомбінантним ФСГ (фолітропін альфа, Gonal-F, Serono).  

Всі пацієнти дослідження MERIT (N=731) та пацієнти випробування EISG (N=255), які отримували лікування методом IVF (пацієнти EISG були рандомізовано розподілені до груп IVF чи ICSI) були включені до даного аналізу. Група високоочищеного менотропіну налічувала 491 пацієнтку, рекомбінантного ФСГ - 495. Критерії відповідності обох досліджень були порівнювані. Вік, причина безпліддя, тривалість безпліддя, індекс маси тіла (BMI), кількість попередніх циклів та основні базові характеристики були порівнювані між дослідженнями та групами пацієнтів (див. табл.). Першопричиною безпліддя пацієнток обох досліджень було трубне безпліддя або безпліддя з невизначеною причиною. 

Таблиця.  Критерії відповідності досліджень MERIT та EISG
Демографічні/базові характеристики

Високоочищений менотропін (491 пацієнтка) Рекомбінантний ФСГ  (495 пацієнтка)
Вік (років)
3,1-3,4
3,1-3,5
BMI (кг/м2)
22,7-2,8
22,3-2,7
Тривалість безпліддя (років)
3,9-2,3

4,0-2,4

Перший цикл лікування
70%
66%
Першопричина безпліддя:
- трубний фактор
37%
35%
- безпліддя з невизначеною причиною
38%
42%

- ендометріоз
7%
7%
- чоловічий фактор
15%
13%
- інше
3%
2%

Різниця в лікуванні між високоочищеним менотропіном та рекомбінантним ФСГ оцінювалась за параметрами клінічної ефективності й безпечності. Було використано аналіз логістичної регресії або лінійної моделі (ANOVA) з адаптацією віку (менше 35 років, 35 років і більше). Ефективність лікування оцінювалася показниками коефіцієнту вірогідності (OR), або як різниця з 95% інтервалом довіри (СІ). Тести різниці лікування і взаємодії лікування, під час дослідження,  базувалися на критерії ймовірності.

3. Результати
Коефіцієнт живонародження (Live birth rate) був значно вищий (p<0,05) при застосуванні високоочищеного менотропіну (26%) порівняно з рекомбінантним ФСГ (21%). Вірогідність живонародження була на 36% вищою із застосуванням високоочищеного менотропіну, ніж рекомбінантного ФСГ (OR: 1,36 {95% СІ: 1,01-1,83}).

Коефіцієнт настання вагітності на 1 цикл стимуляції та на 1 ембріотрансфер  був достовірно вищий (р<0,05) у групі високоочищеного менотропіну, ніж рекомбінантного ФСГ. Коефіцієнт настання вагітності на цикл стимуляції  становив  27% з використанням  високоочищеного менотропіну та 21% рекомбінантного ФСГ (OR: 1,38 {95% СІ: 1,03-1,86}). Коефіцієнт настання вагітності на 1 перенос ембріона складав 33% з високоочищеним менотропіном та 25% з рекомбінантним ФСГ (OR: 1,42 {95% СІ: 1,05-1,92}).  Також відзначено значно вищий (p<0,05) рівень імплантації з високоочищеним менотропіном (24%) порівняно до рекомбінантного ФСГ (19%) (OR: 1,38 {95% СІ: 1,04-1,83}).

Що стосується показників безпеки, то не було виявлено статистичних даних щодо різниці між високоочищеним менотропіном та рекомбінантним ФСГ відносно невиношування вагітності (OR: 0,73 {95% СІ: 0,45-1,20}), багатоплідної вагітності (OR: 0,77 {95% СІ: 0,43-1,37}), позаматкової вагітності (OR: 0,60 {95% СІ: 0,12-2,48}), а також середнього/тяжкого синдрому гіперстимуляції яєчників (OR: 0,99 {95% СІ: 0,38-2,56}).

Статистичної неоднорідності між дослідженнями для будь якого параметру не виявлено.

4. Висновки
Сукупні докази свідчать про те, що контрольована гіперстимуляція яєчників за допомогою високоочищеного менотропіну (HP-hMG) забезпечує достовірно вищий рівень живонародження (Live birth rate), ніж при застосуванні рекомбінантного ФСГ в IVF-циклах.

Не відзначено значної різниці в параметрах клінічної безпеки між високоочищеним менотропіном та рекомбінантним ФСГ.

Базуючись на даних  контрольованих дослідженнях спостерігається кращий коефіцієнт перевага/ризик при застосуванні високоочищеного менотропіну, ніж рекомбінантного ФСГ в циклах IVF.

5. Використані матеріали:
1. Nyboe Andersen A, Devroey P, Arce J-C. A randomized trial (MERIT) comparing highly purified menotropin and recombinant FSH in IVF. Hum Reprod 2005; 20 (suppl. 1): i19.

2. The European and Israeli Study Group on highly purified hMG versus rFSH. Efficacy and safety of highly purified menotropin versus recombinant follicle-stimulating hormone in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection cycles: a randomized, comparative trial. Fertil Steril 2002, 78: 520-528.   

6. Персональна інформація
P. Strensen та J.C. Arce. Клінічні випробування та розвиток. Феррінг Фармацевтікалз А/S. Копенгаген, Данія.

Матеріал надано представництвом компанії «Феррінг Фармацевтікалз» в Україні.
 
Підписатися на новини і статті

Цитати «Жіночого лікаря»
Тонке акушерське чуття - результат сплаву знань, досвіду і професійної самопожертви
-В.В. Камінський
У клініці екстрагенітальної патології вагітних медицина може ставати справжнім лікарським мистецтвом
-В.І. Медведь
Позитивних результатів у профілактиці раку молочної залози можна досягти лише об’єднанням зусиль усіх зацікавлених сторін — держави, лікарів і громадян
-І.І. Смоланка
Какому из перечисленных источников Вы доверяете больше всего относительно информации о фармацевтических препаратах?