Антифосфоліпідний синдром в акушерстві: від катастрофічних форм до сумнівних

В.О. Біцадзе
д.м.н, провідний науковий співробітник кафедри акушерства і гінекології МПФ ММА ім. І.М. Сєченова

Жіночий лікар №6 2006, стр.18

Виступ на ХІІ з'їзді акушерів-гінекологів України (м. Донецьк, 20-23 вересня 2006 року)

Антифосфоліпідний синдром (АФС)  відкрито у 1987 році Г. Хьюсом. Було встановлено, що в основі даного синдрому лежить утворення автоантитіл до фосфоліпідних детермінант в тромбоцитах, ендотелії і нервовій тканині. У 2002 році антифосфоліпідному синдрому надано статус системного процесу (Таорміна, Сицилія), так як вважається, що в його основі лежить утворення автоантитіл до фосфоліпідних детермінант більшості органів і тканин. Існує думка, що АФС більш системне захворювання, ніж системний червоний вовчак. Цьому є підтвердження клінічне, лабораторно-біохімічне та інструментальних даних.