Серцево-судинні захворювання під час вагітності
Laxmi S. Mehta, Chair Carole A. Warnes, Vice Chair Elisa Bradley, T. Burton, K. Economy, R. Mehran, B. Safdar, G. Sharma, M. Wood, Anne Marie Valente, Annabelle Santos Volgman
Від імені Комітетів АНА: клінічної кардіології; питань артеріосклерозу, тромбозу та васкулярної біології; сестринської допомоги; інсульту


Жіночий лікар №2 2021, стр.44

Надання кардіологічної допомоги в акушерстві є важливим мультидисциплінарним напрямом, що вимагає командного підходу до ведення вагітних із серцево-судинними захворюваннями (ССЗ). Останні, зокрема, включають гіпертензивні розлади, гіперхолестеринемію, інфаркт міокарда, кардіоміопатії, аритмії, захворювання клапанів серця, тромбоемболічні захворювання, патологію аорти та цереброваскулярні хвороби. ССЗ є основною причиною смертності вагітних у США. Підвищення віку матері та наявні супутні захворювання сприяють підвищенню рівня материнської смертності. Преконцепційне консультування мультидисциплінарною командою, до якої входять кардіологи й акушери, дуже важливе для жінок з уже існуючими серцевими захворюваннями або прееклампсією в анамнезі. Раннє залучення кардіологів та акушерів до команди є критично важливим для профілактики материнської захворюваності та смертності протягом усієї вагітності та першого року після пологів. Загальне розуміння перебігу ССЗ під час вагітності має бути основним напрямом підвищення рівня знань для всіх клініцистів з лікування ССЗ та надання первинної медичної допомоги. Ця наукова заява містить огляд наукових даних та Настанов щодо методів діагностики та лікування ССЗ під час вагітності.