Актуальні питання фізіо- й ерготерапії у жінок після операції з приводу синдрому полікістозних яєчників
І. М. Щербіна, Л. О. Нагута
Кафедра акушерства та гінекології №1 Харківського національного медичного університету


Жіночий лікар №2 2021, стр.32

Мета: ефективність, поліпшення результату післяопераційного лікування гінекологічних хворих за допомогою фізіо- й ерготерапії.
Матеріал і методи: досліджено 58 жінок, прооперованих з приводу синдрому полікістозних яєчників. Усіх пацієнток розподілено на три клінічні групи залежно від методів лікування. Всім хворим проводили клініко-лабораторне обстеження, біохімічний аналіз крові, коагулограму, визначення вмісту основних гормонів. Основною терапією пацієнток 1-ї групи була знеболювальна. Курс фізіо- й ерготерапії, який отримали пацієнтки 2-ї та 3-ї груп тривав від двох тижнів до двох місяців. У лікуванні хворих 3-ї групи крім фізіо- й ерготерапії було застосовано симптоматичну терапію.
Результати: тривалість реабілітаційного періоду становила від 2-х тижнів до 2-х місяців. Визначення рівня гормонів у хворих 3-ї групи після проведеного лікування показало нормалізацію рівня гормонів: фолікулостимулюючого — 4,38±0,7 МO/л, лютеїнізуючого — 8,3±1,4 МO/л. Можна відмітити позитивну динаміку після проведеної фізіо- й ерготерапії в усіх жінок із 2-ї та 3-ї груп.
Висновок: застосування фізіо- й ерготерапії є високоефективним методом ведення післяопераційного періоду у жінок, прооперованих з приводу синдрому полікістозних яєчників.