Про протоколи і правову безпеку лікаря
С. І. Жук, Н. Я. Жилка, Л. В. Мартиненко
Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика
Кафедра акушерства, гінекології та перинатології Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика
Редакція журналу «Жіночий лікар»
ГС «Українська медична спілка»
м. Київ


Жіночий лікар №2 2021, стр.16

Ми живемо в нових умовах: тепер лікарю необхідно не лише лікувати, а й уміти доводити правомірність власних дій. Бо паралельно зі стрімким зростанням швидкості оновлення діагностичних, лікувальних можливостей і наукових даних уперто і впевнено зростав юридичний пресинг на лікарів, який сьогодні вже досяг нечуваних масштабів. Тож абсолютно зрозумілим є бажання лікарів мати єдиний протокол лікування чи обстеження, чітке дотримання алгоритмів якого знімало б з лікаря відповідальність. Та й світ довів, що clinical guidelines з конкретними схемами лікування, зазначеним дозуванням і кратністю введення препаратів — єдиний спосіб забезпечувати однаково високу якість медичної допомоги на території будь-якої країни.