Акушерські помилки. Помилки в акушерстві
В. В. Камінський, В. І. Медведь, Л. В. Мартиненко
Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології Національного університету охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика
Відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН України»
Редакція журналу «Жіночий лікар»
ГС «Українська медична спілка»
м. Київ


Жіночий лікар №2 2021, стр.8

В акушерстві нерозривно переплітаються дві долі, дві фізіології, два здоров’я, і зовсім не завжди їхні інтереси збігаються. Саме тому так складно буває часом в акушерстві обрати безпомилкове рішення, що забезпечило б подвійний результат, дозволило досягти подвійного успіху. Ця ситуація цілком природна, а наявні складнощі мають об’єктивний характер, стаючи джерелом лікарських помилок. Проте помилок такого штибу незрівнянно менше порівняно з тими, яких свідомо чи несвідомо, але невиправдано часто припускаються лікарі!