Розрив матки без рубця і подальші результати вагітності: досвід центру надання спеціалізованої медичної допомоги третього рівня
Nurullah Peker, Edip Aydin, Mehmet Siddik Evsen, Fatma Nur Hanger, Muhammet Hanifi Bademkiran, Serhat Ege, Bekir Kahveci, Talip Karaçor, Talip GüI
Кафедра акушерства та гінекології факультету медицини Університету Дікле, м. Діярбакір, Туреччина
Відділення акушерства та гінекології Медичного університету м. Діярбакір, навчально-дослідницький госпіталь «Газі Ясаргіл», Туреччина
Кафедра акушерства та гінекології факультету медицини університету м. Адіяман, Туреччина


Жіночий лікар №1 2021, стр.62

Мета дослідження: здійснити аналіз частоти, етіології й акушерських результатів після розриву матки без рубця та у випадках наявності розриву матки в анамнезі.
Матеріали та методи. Ретроспективне вивчення медичної документації жінок, які народжували в медичному центрі надання спеціалізованої медичної допомоги третього рівня між травнем 2005 та травнем 2017 рр. Були оцінені дані пацієнток з розривом матки без рубця під час вагітності, які в анамнезі перенесли хірургічну операцію з лікування безпліддя.
Результати. За період дослідження відбулося 185 609 пологів. З них у 67 жінок стався розрив матки, що не мала рубців. Не було зафіксовано розривів у жінок, які ще не народжували. Розрив матки локалізувався в ділянці перешийка у 60 (89,6 %),  в ділянці дна матки у 7 (10,4 %) пацієнток. Тридцять вісім (56,7 %) пацієнток перенесли тотальну або субтотальну гістеректомію, 29 (43,3 %) пацієнткам було виконано первинну реконструкцію матки. Десять пацієнток після реконструкції матки повторно завагітніли. З них вісім жінок, які мали в анамнезі розрив матки в ділянці перешийка, були успішно розроджені за допомогою елективного кесаревого розтину в 36–37 тижнів вагітності. Дві пацієнтки, які перенесли рецидиви розриву, були розроджені на 33 і 34 тижні, відповідно. В обох пацієнток в анамнезі спостерігався розрив матки в ділянці її дна, а інтервал між вагітностями становив 9 та 11 місяців, відповідно.
Висновки. Зафіксовано, що частота розривів вагітної матки без рубця становить 1 на 2 770 пологів. У понад половині випадків розрив матки тягне за собою виконання гістеректомії. Лікарі-клініцисти повинні бути обережними під час індукції пологів у жінок, які народжують повторно, оскільки її застосування було основною причиною розриву матки у цій серії випадків. Короткі інтервали між вагітностями та наявність в анамнезі розриву дна матки можуть становити ризик виникнення повторного розриву. Ці фактори ризику рецидиву повинні бути підтверджені в інших дослідженнях.