Мінімальні дози гормонів: мода чи веління часу?
Ю. М. Мельник
Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ
Відділення пренатальної діагностики Комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини»
ТОВ «Гравімед», м. Київ


Жіночий лікар №1 2021, стр.32

В крові жінки міститься більше жіночих статевих гормонів, ніж у чоловіків, тоді як уміст чоловічих статевих гормонів у крові чоловіків більше ніж жіночих. Тож, статева відмінність є кількісною, а не якісною. Тому, коли йдеться про синтез нових гормонів, вони можуть чинити вплив, характерний для різних гормонів (залишкова андрогенна, глюкокортикоїдна, естрогенна активність), що може мати як позитивні, так і негативні ефекти. У статті описано метаболізм статевих стероїдів, фармакологічні особливості прогестагенів та ефекти низькодозованих комбінованих оральних контрацептивів.