Невиношування вагітності та магній. Що відомо
М. Є. Кирильчук, О. В. Ісламова
Відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ


Жіночий лікар №1 2021, стр.20

У статті висвітлено питання ролі магнію в діяльності організму вагітної жінки. Описано проблеми вагітності, що виникають внаслідок дефіциту магнію, та його роль в ґенезі переривання вагітності. Окреслено вплив, що чинять пероральні добавки магнію під час гестації. Наведено результати мета-аналізів бази даних Кохрейна, в яких вивчали застосування препаратів Mg для прийому всередину у вагітних за участі більше 11000 жінок. Наведено методи корекції дефіциту магнію.