Архів номерів журналу

Жіночий лікар №2 2010

№2 (38)

Издаётся с 2005 года
Периодичность – 6 раз в год
Формат – А4
Количество страниц – 0
Тираж 5000 экземпляров
Рубрики

Iнше
ВВЕРХ
5
Від безпечного аборту – до безпечних пологів
Резюме |

12
Сучасні підходи до біоінженерії органів на основі стовбурових клітин пуповинної крові
Х.М. Насадюк.
Резюме |

16
Хінаголід – оптимальний засіб для лікування гіперпролактинемії
Anne Barlier and Philippe Jaquet .
Резюме |

22
Применение современных электрохирургических методов в лечении декубитальных язв влагалища и шейки матки
Е.Ю. Глухов, Т.А. Обоскалова.
Резюме |

26
До питання про перебіг гестації та стан плода у жінок з фіброзно–кістозною хворобою молочних залоз за даними ультразвукового дослідження
Г.Є. Яремко, І.А. Жабченко, Н.Я. Скрипченко, О.М. Дзюба.
Резюме |

30
Застосування допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя в Україні
О.М. Юзько, д.мед.н., проф., Т.А. Юзько, к.мед.н., доц..
Резюме |

35
Репродуктивне здоров’я жінки – сучасний погляд на медичну проблему
О.В. Грищенко, С.М. Коровай, О.Л. Черняк, Н.В. Лісіцина.
Резюме |

38
Динаміка виявлення вродженого гіпотиреозу у Західних областях України за 2006-2009 роки
З.В. Осадчук, О.З. Гнатейко, Н.І. Кіцера, Н.Р. Данилевич, С.Ю. Логуш.
Резюме |

41
Внематочная беременность – медико-психологическая характеристика пациенток и коррекция нарушений методом лазерорефлексотерапии
П.Н.Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, Т.Л. Желязкова, П.С. Горук.
Резюме |

44
Останні світові досягнення в лікуванні безпліддя
Ф.В. Дахно.
Резюме |

47
Юридичні та правові аспекти ДРТ
Резюме |

50
Фелікс Щасний-Сельський – лікар, вчений, громадський діяч
В.С. Андрух.
Резюме |