Архів номерів журналу

Жіночий лікар №6 2007

№6 (23)

Издаётся с 2005 года
Периодичность – 6 раз в год
Формат – А4
Количество страниц – 0
Тираж 5000 экземпляров
Рубрики

Iнше
ВВЕРХ
5
Перший з’їзд неонатологів України
Резюме |

9
Організація медичної допомоги новонародженим — проблеми та перспективи
Шунько Є.Є..
Резюме |

11
Репродуктивные технологии сегодня и завтра
Юзько А.М..
Резюме |

16
Еволюція репродуктивної хірургії й допоміжні репродуктивні технології
Є.Ф. Кіра, д. мед. н., професор.
Резюме |

19
Можливості збереження репродуктивних функцій в онкологічних хворих
Ю. О. Тімовська.
Резюме |

20
Профілактика післяопераційних інфекційних ускладнень у гінекологічній практиці
С.Я. Сольський, к.м.н., доцент кафедри акушерства і гінекології № 2 НМУ ім. А.А. Богомольця
Л.В. Мартиненко.
Резюме |

24
Сучасні погляди на проблему ноктурії: думка експертів
Резюме |

26
Системная энзимотерапия при лечении воспалительных заболеваний органов малого таза
Й. Машала.
Резюме |

31
Лечение больных с фиброзно-кистозной мастопатией, сопровождающейся болевым синдромом
В.А. Синицын, Т.В. Руднева.
Резюме |

34
Біль в гінекологічній практиці
Чубатий А.І..
Резюме |

36
Методичні рекомендації й технологічні аспекти розробки клінічних настанов
Д.О. Добрянський.
Резюме |

40
Развитие хирургической гинекологии (краткий исторический очерк)
Я.П. Сольский, Н.Ф. Захаренко, С.И. Регеда, В.С. Сольский.
Резюме |