Архів номерів журналу

Жіночий лікар №5 2006

№5 (16)

Издаётся с 2005 года
Периодичность – 6 раз в год
Формат – А4
Количество страниц – 0
Тираж 5000 экземпляров
Рубрики

Iнше
ВВЕРХ
5
ХІІ з’їзд акушерів-гінекологів України з міжнародною участю
Резюме |

8
Современные принципы антимикробной терапии воспалительных заболеваний органов малого таза (обзор литературы)
Л.В. Адамян, С.М. Белобородов, А. Холин .
Резюме |

15
Хронічна венозна недостатність нижніх кінцівок у вагітних: сучасний погляд на проблему
Т.М. Каюкова, к.м.н. доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 КМАПО ім. П.Л. Шупика.
Резюме |

20
Оцінка фармакоекономічної ефективності застосування орнідазолу порівняно з метронідазолом для антибактеріальної профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень
Зупанець І.А., Пісоцький О.М., Шевченко О.І., Сахарова Т.С..
Резюме |

22
Опыт лечения вторичного бесплодия с использованием индивидуальной иммунокоррекции
И. К. Малашенкова, И. Н. Щепеткова, Ш. Ш. Сарсания.
Резюме |

29
Деякі аспекти професійної діяльності акушерів-гінекологів в Україні
С.Я. Сольський, к.м.н., доцент кафедри акушерства і гінекології № 2 НМУ ім. О.О. Богомольця.
Резюме |

31
Екстрена контрацепція
А.О. Старікова.
Резюме |

35
Материалы первого Международного Конгресса по репродуктивной медицине
(Москва, 08-12 июня 2006 г.)
Резюме |