Ізоімунізація: сучасні підходи до медичного супроводження вагітності

С. І. Жук
Кафедра акушерства, гінекології і медицини плода Національної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ

Жіночий лікар №5 2018, стор.8